eldorado

 

ukse_2
Storukse i Sjolia, hausten 2010. Foto: Håvard Myrum

 

 

I Langmorkje statsallmenning er det jakt på elg, hjort og rådyr. I dei seinare åra har det i gjennomsnitt årleg vorte felt rundt 35-40 elgar, 4-7 hjortar og 5-10 rådyr. Fjellstyret samarbeider med fire private grunneigarlag på sørsida av Ottadalen om eit hjorteviltvald, og med felles bestandsplan.

I Nordherad statsallmenning er det i tillegg jakt på villrein, men kvota er berre på 4-6 dyr og korta blir difor tildelt innanbygdsbuande. Denne statsallmenningen inngår i Ottadalen villreinområde, med felles jaktareal over eit større område.

 


 

 

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

Webkamera, Gjende:

webkamera
Klikk HER  for større bilde

Webkamera Lemonsjøen

webkamera LemonsjøenKlikk HER for større bilde

Kontakt info:

Vågå Fjellstyre
Pb.16, 2684 Vågå

Tlf: 61 29 37 37
Send oss ein E-post: mailico a