eldorado

Langmorkje statsallmenning er inndelt i åtte jaktfelt for jakt på elg og hjort, der fem av dei åtte felta blir tildelt innanbygds jaktlag, medan tre felt er ”ope for alle”. Jaktfelta blir tildelt på tre og tre år, og alle er ledige same året, dvs. i 2013, 2016 osv. Alle 8 jaktfelta vil bli annonsert ledige på vårparten 2016.

For elg- og hjortejakta blir annonsering, mottak av søknader og trekking ordna samla for alle statsallmenningane, medan inngåing av kontrakt med jaktlag, fakturering, veging av dyr, innsamling av underkjevar osv. normalt skjer lokalt frå det enkelte fjellstyre.

Informasjon om ledige jaktfelt og søknadsprosedyre får ein på iNatur (www.inatur.no) eller hjå ”Elgjakt på statsallmenning”, Høvdingveien 10, 7725 Steinkjer. 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

Webkamera, Gjende:

webkamera
Klikk HER  for større bilde

Webkamera Lemonsjøen

webkamera LemonsjøenKlikk HER for større bilde

Kontakt info:

Vågå Fjellstyre
Pb.16, 2684 Vågå

Tlf: 61 29 37 37
Send oss ein E-post: mailico a