eldorado

Kråkefelle

Hovudutval for tekniske saker og naturforvaltning gav i sak 18/01 løyve til bruk av skotpremie for heile Vågå kommune. Til innanbygds blir det utbetalt skotpremie for dei artane som kjem fram i tabellen under. I tillegg blir det ei ordning med ein poengbørs for felt vilt, antal poeng som dei ulike artane gjev finn du og i tabellen under. 

Det blir premie til dei som har fått flest poeng i løpet av året, fordelt på to klasser, over og under 18 år. Premieringa blir kr. 2.000,-/1.000,-/500,- for nr. ein, to og tre. Det vil og bli oppsett ein vandrepremie, som ein kan vinna til odel og eige når ein har vunne den tre gonger. Vandrepremien er felles for båe klassane. I tillegg blir alle som har registrert felt vilt, og fått poeng med i trekninga om diverse gavepremiar.

Alt vilt som det skal utbetalast skotpremie for, eller fått poeng for skal sjølvsagt vera felt innanfor det området som dette jaktkortet dekkjer!

Art: Premie i kr. Poeng
Raudrev 400,- 500
Mår 300,- 400
Villmink 200,- 200
Røyskatt 100,- 100
Grevling   100
Kråke 50,- 50
Ravn   50
Skjære   25
Nøtteskrike   25

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

Webkamera, Gjende:

webkamera
Klikk HER  for større bilde

Webkamera Lemonsjøen

webkamera LemonsjøenKlikk HER for større bilde

Kontakt info:

Vågå Fjellstyre
Pb.16, 2684 Vågå

Tlf: 61 29 37 37
Send oss ein E-post: mailico a