eldorado

Vågå JFF tek seg av det praktiske arbeidet med å kontrollere felt vilt, dei rapporterer så vidare til fjellstyret som ordnar utbetaling av skotpremie. 

Dei enkelte grunneigarlaga betaler skotpremie for felt vilt i sine områder, det er difor viktig at ein registerer kvar ein feller/ fangar dei ulike individa.

For å få registrert felt vilt må du ta med båe føtene av alle felte kråkefuglar. Av raudrev tek du med høgre framfot. Foten må kuttast såpass høgt oppe at alle klørne blir med, slik at det ikkje er tvil om at det er ein høgrefot. For dei andre pattedyrartane kappar ein av og tek med alle fire føtene. Dersom du skal bruke skinnet, eller dyret skal stoppast ut tek du med heile dyret for kontroll. Dyret blir da merkt på ein slik måte at det ikkje blir synleg, eller verdien av skinnet blir redusert.

Dei som registrerer felt vilt for Vågå JFF er:

Leif Einar Olsen, tlf. 905 93446

Nils Øygarden, tlf. 917 27429

Svein Erik Benrud, tlf. 481 75274

 

Poengbørs: Poengbørsen blir oppdatert etter kvart som resultata kjem inn, slik at jegarane kan følgje med på kor dei ligg i konkurransa om premiane (Kun vilt felt i 2017 er med). 

Poengbørs vakse klasse, 2017  (31.12.17):

Jeger  Antal poeng
Rolv Magnus Hidemstrædet 7700
Asbjørn Øyen 4500
Vidar Rugsveen 4100
Mathias Steine 3000
Bjørnar Gården 3000
Johannes Steen 2650
Kjell Roar Fredriksen 1925
Sigurd Øien 1625
Mia Skagnes 1500
Anders Bersu 1500
Audun Heier 1200
Ole Magnar Øvsteng 1000
Knut Øyjordet 625
Stig Magnar Kveen 500
Øyvind Johansen 500
Inge Rindhølen 500

 

Poengbørs juniorklasse 2017:

Jeger Antal poeng
Emil Rugsveen 3700
Elise Ålstedt Løken  100

 

 

 

 

Felt/ fanga vilt totalt innrapportert i 2017 (innrapportert pr. 31.12.17)

Raudrev 72
Mår 1
Villmink 1
Røyskatt 1
Grevling 7
Kråke 18
Ravn 21
Skjære 11
Nøtteskrike  
   

 

Felt/ fanga vilt totalt 2014, 2015 og 2016 (innrapportert pr.31.12.17)

  2014 2015 2016 2017
Raudrev 109 40 39 72
Mår 17 12 1
Villmink 6 10 1
Røyskatt   23 18 1
Grevling   2   7
Kråke 123  89 106 21
Ravn 37 39 20
Skjære 49  17 52 10
Nøtteskrike 3 3  
         


 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

Webkamera, Gjende:

webkamera
Klikk HER  for større bilde

Webkamera Lemonsjøen

webkamera LemonsjøenKlikk HER for større bilde

Kontakt info:

Vågå Fjellstyre
Pb.16, 2684 Vågå

Tlf: 61 29 37 37
Send oss ein E-post: mailico a