eldorado

Rev Hovdkinn

Jaktkort:

Gratis for innanbygds, kr. 100,- for utanbygds. Gyldig frå 1.1 til 31.12.

Innanbygds tek kontakt med Vågå fjellstyre for å få skrivi ut jaktkort, det må framleggjast dokumentasjon på betalt jegeravgift for å få tilsendt jaktkortet.

Utanbygds: Kan løyse jaktkort på Inatur.

Løys jaktkort på Inatur her: Smårovviltkort Inatur

Jaktreglar: Jaktkortet omfattar heile Vågå kommune, utanom Nedre Heimdalen, Tolstad, Holungsfjellet sameige og den delen av Finndalen statsallmenning som ligg i Vågå (Sjå kart her: Infoside Inatur).

Jaktkortet gjed for desse artene og i desse jakttidene (jakttider som i Forskrift om jakt- og fangsttider 2012-2017):

Art: Jaktttid:
Raudrev 15.07 - 15.04
Mår 01.11 - 15.03
Villmink Heile året
Røyskatt 21.08 - 15.03
Grevling 21.08 - 31.01
Kråke 15.07 - 31.03
Ravn 10.08 - 28.02/29.02
Skjære 10.08 - 28.02/29.02
Nøtteskrike 10.08 - 28.02/29.02

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakt med hund på rev er lov frå 1. november. Ved jakt på dyrka mark, og/ eller utlegging av åte må det innhentast løyve frå grunneigar. Det blir elles vist til dei offentlege reglane for utøving av jakt og fangst.

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

Webkamera, Gjende:

webkamera
Klikk HER  for større bilde

Webkamera Lemonsjøen

webkamera LemonsjøenKlikk HER for større bilde

Kontakt info:

Vågå Fjellstyre
Pb.16, 2684 Vågå

Tlf: 61 29 37 37
Send oss ein E-post: mailico a