eldorado

 

Jotunheimen nasjonalpark

Jotunheimen nasjonalpark vart oppretta i 1980, med eit totalt areal på 1.145 km². 277 km² av dette ligg i Vågå. Formålet med vernet er å verne eit vilt, vakkert og i stor grad urørt fjellandskap med dyre- og planteliv på overgangen mellom austlandsk og vestlandsk fjellnatur. I nasjonalparken finn vi dei høgste fjella i Noreg (og i Nord-Europa), dei fleste breane i Noreg, frodige dalar og særmerkte vassdrag, høgderekordar for skog- og fjellplanter, beite for husdyr og tamrein, gode fiskevatn, og dei mest vanlege fugleartene i norske høgfjell.


Andre verneområde
I Langmorkje statsallmenning er Stuttgonglia naturreservat (4,1 km²), Styggemyra naturreservat (325 dekar) ved Birisjøen, og Birisjølia landskapsvernområde (3,4 km²), som alle vart verna i 1983. Formålet er m.a. å ta vare på eit urskogsprega furuskogområde, ei variert fjellmyr og eit kulturpåverka skogsområde. Blessumkalvkvea skogreservat (67 dekar) i Randsverk vart freda i 1918 etter lov om naturfreding, med formål å ta vare på furuskog med urskogpreg.


Urskog i Stuttgonglia

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

Webkamera, Gjende:

webkamera
Klikk HER  for større bilde

Webkamera Lemonsjøen

webkamera LemonsjøenKlikk HER for større bilde

Kontakt info:

Vågå Fjellstyre
Pb.16, 2684 Vågå

Tlf: 61 29 37 37
Send oss ein E-post: mailico a