eldorado

space

rådyr

Det har nå vorte forbud mot all foring av hjortevilt pga. CWD (Skrantesjuke). Forbudet gjeld fortsatt men på grunn av dei store snømengdene vi opplever nå i vinter opnar mattilsynet for at kommuner utanfor prøvetakingsområda rundt Nordfjella kan søkje om nødforing av rådyr. Det har vore jobba med å få godkjent nødforing av rådyr i Vågå i vinter. Vågå kommune har fått godkjent inntil 20 fôringsplasser av Mattilsynet. Foringsplassane skal vera tilpassa, og retta mot rådyr, og dei skal være spredd rundt i bygda. Det er krav om å bruke viltkamera eller ha god oversikt over fôringsplassane, sidan det er eit krav at det skal vera enkelt å kunne ta ut eventuelle sjuke dyr, dyr med unormalt atferdsmønster, eller skadde dyr. Send melding/ ring til Vidar Rugsveen (tlf 917 27427), eller Steinar Aasgaard (tlf. 917 77121) om du veit om gamle/nye foringsplassar som er egna til dette formålet. Det er viktig at foringsplassane blir registrert, og det det blir gjeve rette typene av for.

(Foto: Vidar Rugsveen)

No result...
Ynskjer du å bli varsla på mail om
aktuelle sakar og nyheiter?

space

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

Webkamera, Gjende:

webkamera
Klikk HER  for større bilde

Webkamera Lemonsjøen

webkamera LemonsjøenKlikk HER for større bilde

Kontakt info:

Vågå Fjellstyre
Pb.16, 2684 Vågå

Tlf: 61 29 37 37
Send oss ein E-post: mailico a