eldorado

space


2011 11 14 703

Søkjarliste for reinsjakta for innanbygds i felles jaktområde i Vågå og Lom!

Det er i år 105 innanbygds primærsøkjarar (søkjarar som ikkje hadde jakt i 2017) på reinsjakta i statsallmenningane i Vågå og Lom. I Finndalen, Vårdalen og Nordherad statsallmenning er det totalt 82… Les meir
Logo rose

Ang. revidering av fiskereglane

På det opne møtet den 12. april var det semje blant dei frammøtte om eit forslag på at tidspunkt for utsetting av garn kan bli endra til kl. 17.00 på alle vatn (kl.16.00 i dag) gjeldande for heile… Les meir
Jakt1

Resultat frå trekning av jakt med hund for utanbygds 2018.

Rypejakta for utanbygds med hund vart trekt på open trekning på fjellstyrekontoret 6. april, kl. 10.00. Interessa for rypejakt med hund er stabilt høg, og vi hadde i år 131 søknadar, som omfatta 255… Les meir
isfiske Sjodalen

Revidering av fiskereglane 2018

I sak "08-18 Revidering av fiskereglane" vedtok fjellstyret forslag til nokre endringar i fiskereglane, det vart og vedteke å høyre på nokre forslag. Saka er sendt til Vågå kommune, og Vågå JFF på… Les meir
Logo rose

Fjellstyremøte 15.03.18

Møteboka frå fjellstyremøtet den 15.03.18 er lagt ut. Sakene som vart behandla finn du under "Fjellstyresaker/ PDF-arkiv". Regnskap blir lagt ut når det er ferdig revidert, og årsmeldinga blir lagt… Les meir
Rev Hovdkinn

Vinnarar smårovviltjakta 2017

Da har vi oppsummert smårovviltjakta frå 2017. I tillegg til oppdateringane frå dei siste innleverte rapportane, vart det litt endringar på lista, sidan vi ved ein feil tidlegare hadde teke med nokre… Les meir
rådyr

Foring av rådyr.

Det har nå vorte forbud mot all foring av hjortevilt pga. CWD (Skrantesjuke). Forbudet gjeld fortsatt men på grunn av dei store snømengdene vi opplever nå i vinter opnar mattilsynet for at kommuner… Les meir
Elgfall Gaute 2017

Fellingsstatistikk elg- og hjortejakta 2017

All vakse elg felt i valda Vågå/Sel nord og Vågå sør i 2017 er nå aldersbestemt, og vedlagt følgjer statistikk over felt elg og hjort i desse to valda og med alder på vakse elg. Hjorten blir ikkje… Les meir
IMGP0569

Statistikkar og tal frå 2016.

Heimesida er nå oppdatert med ein del statistikkar og tal frå 2016. Dette gjeld felt elg/ hjort, registrert gjenfangst av merka settefisk på Lemonsjøen og Flatningen, og oppsummering av jakt- og… Les meir
No result...
Ynskjer du å bli varsla på mail om
aktuelle sakar og nyheiter?

space

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

Webkamera, Gjende:

webkamera
Klikk HER  for større bilde

Webkamera Lemonsjøen

webkamera LemonsjøenKlikk HER for større bilde

Kontakt info:

Vågå Fjellstyre
Pb.16, 2684 Vågå

Tlf: 61 29 37 37
Send oss ein E-post: mailico a 

friendlylikes.com the best place to buy Instagram likes try it for the cheapest price on the market!